Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


prof. dr hab. Marian Nowak 

 
Stanowisko:    prof. zwyczajny
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Analizy Matematycznej
  - Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pokój:    520
Telefon(y):    683282858
Fax(y):   
E-mail(e):    M.Nowak@wmie.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Tak
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Funkcja:    Prodziekan
Jednostka:    Zakład Analizy Matematycznej
Funkcja:    Kierownik ZakładuDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Grzegorz
Nazwisko:    Arkit
E-mail:    G.Arkit@wmie.uz.zgora.pl
Uwagi:    Administrator danych osobowych systemu PERS dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii