Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


mgr Grzegorz Arkit 

 
Stanowisko:    st. wykładowca
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Zastosowań Informatyki
  - Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pokój:    9
Telefon(y):    603747485
Fax(y):   
E-mail(e):    G.Arkit@wmie.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    1/2 et.
Uwagi:     Stanowisko:    kierownik
Jednostka  organizacyjna:    - Zespół Techniczny
  - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4a, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-29 (Kampus: A)
Pokój:    9
Telefon(y):    603747485
Fax(y):   
E-mail(e):    G.Arkit@wmie.uz.zgora.pl
WWW: 
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Zespół Techniczny
Funkcja:    Kierownik Zespołu TechnicznegoDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Grzegorz
Nazwisko:    Arkit
E-mail:    G.Arkit@wmie.uz.zgora.pl
Uwagi:    Administrator danych osobowych systemu PERS dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii