Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. inż. Artur Gramacki 

 
Stanowisko:    adiunkt z hab.
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Nowych Technologii Informatycznych
  - Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
  - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    310
Telefon(y):    683282536 , 683282422
Fax(y):   
E-mail(e):    A.Gramacki@issi.uz.zgora.pl
WWW:    www.uz.zgora.pl/~agramack
  plan.uz.zgora.pl/nauczyciel_plan.php?pId_Obiekt=12332&pTyp=P
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Telefon 3282422 łączy do Sekretariatu InstytutuStanowisko:    opiekun praktyk studenckich
Jednostka  organizacyjna:  - Referat ds. Praktyk Studenckich
 -Biuro Dziekana
 -Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
 -Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-2 (Kampus: A)
Pokój:    215
Telefon(y):    683287345 , 683282536
Fax(y):   
E-mail(e):    A.Gramacki@issi.uz.zgora.pl
  praktyki@weit.uz.zgora.pl
WWW:    wiea.uz.zgora.pl/index.php/studenci/praktyki-zawodowe
Status  zatrudnienia:    obecnie zatrudniony
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Referat ds. Praktyk Studenckich
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Ewa
Nazwisko:    Lehmann
E-mail:    E.Lehmann@issi.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych