Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. inż. Sylwia Myszograj 
 (poprzednio używane nazwisko: Kaszubska)

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Technologii Wody, Ścieków i Odpadów
  - Instytut Inżynierii Środowiska
  - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z.Szafrana 15, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Laboratoryjna Instytutu Inżynierii Środowiska / A-12 (Kampus: A)
Pokój:    102
Telefon(y):    683282574
Fax(y):   
E-mail(e):    S.Myszograj@iis.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:     

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydawnictwo Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Funkcja:    Sekretarz
Jednostka:    Instytut Inżynierii Środowiska
Funkcja:    Z-ca Dyrektora InstytutuDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Karolina
Nazwisko:    Godzisz
E-mail:    sekretariat@iis.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Środowiska