Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. inż. Sławomir Kłos 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Inżynierii Jakości
  - Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
  - Wydział Mechaniczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pokój:    203
Telefon(y):    683282464
Fax(y):   
E-mail(e):    S.Klos@iizp.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Tak
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Dziekan Wydziału Mechanicznego

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Mechaniczny
Funkcja:    Dziekan Wydziału
Jednostka:    Zakład Inżynierii Jakości
Funkcja:    KierownikDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Sylwia
Nazwisko:    Korczyńska
E-mail:    sekretariat@iizp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją