Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Radosław Sztyber 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Literatury Dawnej, Bibliotekoznawstwa i Edytorstwa¦
  - Instytut Filologii Polskiej
  - Wydział Humanistyczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Dydaktyczny / A-16 (Kampus: B)
Pokój:    151
Telefon(y):    683284728
Fax(y):   
E-mail(e):    R.Sztyber@ifp.uz.zgora.pl
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    dyżur instytutowy: wtorek godz.11.30-13.00;

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii - Pracownia Edytorstwa
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Anna
Nazwisko:    Woźniak
E-mail:    a.wozniak@ifp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Filologii Polskiej