Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Mariusz Kwiatkowski 

 
Stanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Socjologii Stosowanej
  - Instytut Socjologii
  - Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Administracyjny / A-17 (Kampus: B)
Pokój:    137
Telefon(y):    683283174 , 683283277 , 789442116
Fax(y):   
E-mail(e):    M.Kwiatkowski@is.uz.zgora.pl
WWW:    www.is.uz.zgora.pl
  www.wpps.uz.zgora.pl
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Tak
Członek Rady  Instytutu:    Tak
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Prodziekan ds. StudenckichStanowisko:    profesor UZ
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Socjologii Stosowanej - Pracownia Sieci Społecznych
  - Instytut Socjologii
  - Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    B
Adres:    Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Budynek Administracyjny / A-17 (Kampus: B)
Pokój:    303 R
Telefon(y):    789442116
Fax(y):   
E-mail(e): 
WWW: 
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Kierownik Pracowni Sieci Społecznych

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Funkcja:    Prodziekan ds. Studenckich
Jednostka:    Zakład Socjologii Stosowanej - Pracownia Sieci Społecznych
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Renata
Nazwisko:    Dzierzba
E-mail:    T.Dzierzba@ipp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Imię:    Agata
Nazwisko:    Szymandera
E-mail:    A.Szymandera@is.uz.zgora.pl
Uwagi:    Instytutu Socjologii
Imię:    Jarosław
Nazwisko:    Wagner
E-mail:    J.Wagner@kmti.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Katedry Mediów i Technologii Informacyjnych