Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Ryszard Matysiak 

 
Stanowisko:    prof. Uczelni
Jednostka  organizacyjna:    - Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii
  - Instytut Inżynierii Mechanicznej
  - Wydział Mechaniczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Centrum Naukowo Badawcze Wydziału Mechanicznego / A-11 (Kampus: A)
Pokój:    122
Telefon(y):    3284734
Fax(y):   
E-mail(e):    r.matysiak@iibnp
WWW: 
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Oświadczenie N:   Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Katedra Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii
Funkcja:    Kierownik KatedryDane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Jolanta
Nazwisko:    Grzesiak
E-mail:    J.Grzesiak@wm.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Wydziału Mechanicznego
Imię:    Urszula
Nazwisko:    Skiruk
E-mail:    U.Skiruk@ibem.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn