Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


dr hab. Eunika Baron-Polańczyk 

 
Stanowisko:    kierownik zakładu
Jednostka  organizacyjna:    - Zakład Profesjologii
  - Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
  - Wydział Mechaniczny
  - Uniwersytet Zielonogórski
Kampus:    A
Adres:    ul. prof. Z. Szafrana 4, 65-516 Zielona Góra
Budynek / Symbol:    Hala Laboratoryjna Wydziału Mechanicznego / A-10 (Kampus: A)
Pokój:    206
Telefon(y):    683284735
Fax(y):   
E-mail(e):    e.baron@iibnp.uz.zgora.pl
WWW:    www.darpol.com.pl/mmd/index.htm
  https://sites.google.com/site/uzknmd/
Lista publikacji:    Dane z systemuSKEP
Dyscyplina podstawowa:    pedagogika (udział 100%)
Dyscyplina dodatkowa:    -
Oświadczenie N:   Tak
Członek Senatu:    Nie
Członek Rady  Wydziału:    Nie
Członek Rady  Instytutu:    Nie
Status  zatrudnienia:    I etat
Uwagi:    Opiekun Koła Naukowego Młodych Dydaktyków

Pełnione funkcje: 
Jednostka:    Zakład Profesjologii
Funkcja:    Dane pracownika może modyfikować: 
Imię:    Patryk
Nazwisko:    Krupa
E-mail:    p.krupa@iibnp.uz.zgora.pl
Uwagi:    Sekretariat Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy