Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Wyszukiwanie po nazwisku osoby

Podaj nazwisko (lub tylko FRAGMENT nazwiska) osoby, której danych szukasz.
Nazwiska wpisuj "po polsku" - polskie znaki s± obsługiwane, wielko¶ć liter jest bez znaczenia.
Szukaj±c np. osoby G±sowski wpisz G±sowski (lub G±SOWSKI, g±sowski, itp.) a NIE Gasowski


Wy¶wietl wszystkich pracowników zarejestrowanych w systemie
Uwaga:
System nie jest w stanie "odgadn±ć", czy wpisana przez użytkownika fraza jest:
  • nazwiskiem,
  • imieniem,
  • imieniem i nazwiskiem,
  • nazwiskiem i imieniem,
  • innym zestawem danych.
Celem odnalezienia w bazie konkretnej osoby, najlepiej wpisywać jest TYLKO jej nazwisko (lub jego FRAGMENT).
Niemniej wpisanie np. frazy "Jan Kowalski" lub "Kowalski Jan", choć poprawne, to spowoduje wy¶wietlenie wyniku będ±cego prób± "dopasowania" wpisanego tekstu do imienia LUB nazwiska stosunkowo dużej liczby osób (po rozbiciu na podfrazy Jan oraz Kowalski). Podanie frazy "Kowalski" istotnie skróci listę odnalezionych osób.

System analizuje tylko DWIE pierwsze podfrazy wprowadzonego tekstu, st±d wpisanie np. "dr Jan Kowalski" (po rozbiciu na podfrazy dr oraz Jan) prawdopodobnie nie spowoduje otrzymania rzeczywi¶cie poszukiwanych danych.