Komputerowy System Informacji o Pracownikach PERS

Strona główna | Wyszukiwanie po nazwisku osoby | Struktura naukowo-dydaktyczna | Struktura administracyjna


Schemat organizacyjny działalności naukowo-dydaktycznej uczelni:


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
Dziekanat Wydziału Artystycznego
Sekretariat Wydziału Artystycznego
Instytut Muzyki
Instytut Sztuk Wizualnych
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Biuro Dziekana
Dziekanat Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Realizacja Projektów Unijnych WBAiIŚ
Studia podyplomowe: Budownictwo Energooszczędne, Audyting oraz Ocena Energetyczna Budynków
Wydawnictwo Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Instytut Budownictwa
Instytut Inżynierii Środowiska
Katedra Architektury i Urbanistyki
WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA
Biuro Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
- Sekretariat Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania
- Sprawy finansowe WEZ
Biuro projektów
Dziekanat Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Laboratorium GIS – Dydaktyczne Centrum Zarządzania Kryzysowego
-//-
-///-
Byli Pracownicy Jednostki
Katedra Ekonomii Międzynarodowej
Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
Katedra Makroekonomii i Finansów
Katedra Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji
Katedra Zarządzania Strategicznego i Marketingu
Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną
Pracownia Kształcenia Językowego
Zakład Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości
Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
Zakład Logistyki
Zakład Polityki Regionalnej
Zakład Systemów Informacyjnych i Gospodarki Elektronicznej
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem
Zakład Zarządzania Wartością
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
Doktoranci na Wydziale Fizyki i Astronomii
Dziekanat Wydziału Fizyki i Astronomii
Sekretariat Dziekana Wydziału Fizyki i Astronomii
Instytut Astronomii im. profesora Janusza Gila
Instytut Fizyki
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY
Biuro Realizacji Projektów Unijnych – Dolne Łużyce i południowa część województwa lubuskiego. Krajobraz kulturowy w centrum Europy.
Biuro Realizacji Projektów Unijnych – Język jako klucz do współpracy
Centrum Niemieckojęzycznej Literatury Współczesnej i Mediów
Dziekanat Wydziału Humanistycznego
Pracownia Nauczania Języków Obcych Wydziału Humanistycznego
Sekretariat Dziekana Wydziału Humanistycznego
Instytut Filologii Germańskiej
Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filozofii
Instytut Historii
Instytut Neofilologii
Instytut Politologii
WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI
Biuro Dziekana
- Referat ds. Jakości Kształcenia
- Referat ds. Praktyk Studenckich
- Referent ds. Technicznych
- Sekretariat Dziekana
- Specjalista ds. Ekonomicznych
Doktoranci na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Dziekanat Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
- Kierownik Dziekanatu
- Referat ds. Pomocy Materialnej
- Referat ds. Studiów Niestacjonarnych
- Referat ds. Studiów Stacjonarnych
Instytut Inżynierii Elektrycznej
Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Byli Pracownicy Wydziału WIEA
WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU
Biuro Dziekana Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
Centrum Chorób Serca i Naczyć
Jednostki, którym nie podlegają kliniki
Jednostki, którym podlegają kliniki
Katedra Chorób Zakaźnych
Katedra Anatomii i Histologii
Katedra Anestezjologii i Medycyny Ratunkowej
Katedra Chirurgii i Onkologii
Katedra Chorób Układu Nerwowego
Katedra Chorób Wewnętrznych
Katedra GastroEnterologii
Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii
Katedra Ginekologii i Położnictwa
Katedra Hematologii
Katedra Higieny i Epidemiologii
Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii
Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Kardiochirurgii
Katedra Medycyny Translacyjnej
Katedra Okulistykii
Katedra Ortopedii
Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
Katedra Pediatrii
Katedra Psychiatrii
Katedra Radiologii
Katedra Sportu i Promocji Zdrowia
Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej
Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa
Pracownia Biomechaniki
Pracownia Egzaminu OSCE
Pracownia Języków Obcych
Pracownia Ratownictwa Medycznego
Pracownie i Laboratoria
Realizacja Projektów Unijnych - Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych POWER
Zakład Farmakologii i Toksykologii
Zakład Pielęgniarstwa
WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII
Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Redakcja 'Discussiones Mathematicae'
Sekretariat Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Zakłady na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Zespół Techniczny
WYDZIAŁ MECHANICZNY
Dziekanat Wydziału Mechanicznego
Realizacja Projektów Unijnych WM
Sekretariat Wydziału Mechanicznego
Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn
Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją
Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
Administrator sieci
Dziekanat Wydziału Nauk Biologicznych
Redakcje czasopism naukowych
- International Studies on Sparrows
- Lubuskie Prace Przyrodnicze
Sekretariat Wydzialu Nauk Biologicznych i Pełnomocnik ds. Budżetu
Katedra Biochemii i Bioinformatyki
Katedra Biotechnologii
Katedra Botaniki i Ekologii
Katedra Mikrobiologii i Genetyki
Katedra Ochrony Przyrody
Katedra Zoologii
Muzeum Przyrodnicze
Pracownicy zewnętrzni
Uniwersytecki Ogród Botaniczny
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, PSYCHOLOGII I SOCJOLOGII
Dziekanat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
- Sekretariat Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
- Zespół ds. Planowania i Organizacji Zajęć
Realizacja Projektów Unijnych – Zaufanie ponad granicami
Doktoranci na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Instytut Pedagogiki
Instytut Psychologii
Instytut Socjologii
Katedra Pedagogiki Społecznej
Pracownia Kształcenia Językowego
Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji
- Sekretariat Wydziału Prawa i Administracji
Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa
Katedra Organizacji Administracji Publicznej
Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego
Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego
Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
Katedra Teorii Prawa
Pracownia Komunikacji Prawniczej
Pracownia Przygotowania do Aplikacji
WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W SULECHOWIE
Biuro Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie
- Sekretariat Biura Dziekana
Dziekanat Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie
Redakcja "Studiów Lubuskich"
Redakcja Zeszytów Naukowych Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej
Instytut Administracji i Turystyki
Instytut Energetyki
Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki