@article{Bugajski:1997,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "Kilka uwag o świadomości językowej zielonogórzan",
  journal = "Rocznik Lubuski : Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych",
  number  = "T. 23 cz. 2",
  pages   = "35--42",
  year    = "1997",
}