@article{Węgorowska:1997,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "O imionach na Ziemi Choszczeńskiej w województwie gorzowskim",
  journal = "Rocznik Lubuski : Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych",
  number  = "T. 23 cz. 2",
  pages   = "131--144",
  year    = "1997",
}