@article{Wojciechowska:2009,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Aktualizacja wzorca gatunkowego protokołu w rękopisach Towarzystwa Biblioteki Polskiej w Rumunii",
  journal = "Język Polski : Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego",
  number  = "4-5",
  pages   = "299--308",
  year    = "2009",
}