@article{Wojciechowska:2011,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Charakterystyka stylistyczna XIX - wiecznych protokołów",
  journal = "Stylistyka",
  number  = "XX",
  pages   = "251--270",
  year    = "2011",
}