@article{Węgorowska:2005,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Ambronimy czyli nazwy własne związane z bursztynem",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 4",
  pages   = "43--58",
  year    = "2005",
}