@article{Węgorowska:2012,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Językowo-malarsko-historyczne weduty dawnego Wilna",
  journal = "Nad Odrą",
  number  = "Nr 3-5",
  pages   = "72--79",
  year    = "2012",
}