@article{Węgorowska:2006,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Ekspresywizmy dodatnie utrwalone w pamiętnikach byłych mieszkańców Kresów Północno-Wschodnich",
  journal = "Acta Baltico-Slavica : archeologia, historia, etnographia et linguarum scientia",
  volume  = "30",
  pages   = "471--493",
  year    = "2006",
}