@article{Węgorowska:2007,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Dzieje i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego zachowane w onomastyce międzywojennego Wilna",
  journal = "Acta Baltico-Slavica : archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia. Tom dedykowany Pani Profesor Irydzie Grek-Pabiasowej",
  volume  = "t. XXXI",
  pages   = "315--324",
  year    = "2007",
}