@article{Węgorowska:2012,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Ukrainizmy, białorutenizmy i lituanizmy w "Małym słowniku wyrazów obcych" Michała Arcta z 1911 roku",
  journal = "Rozprawy Komisji Językowej (Łódź)",
  number  = "t. LVIII",
  pages   = "353--362",
  year    = "2012",
}