@article{Uździcka:2012,
  author  = "M. Uździcka",
  title   = "Człony gatunkujące w terminach fizycznych i matematycznych w "Wykładach" W. Majewskiego",
  journal = "Poznańskie Spotkania Językoznawcze",
  number  = "tom XXIII",
  pages   = "223--232",
  year    = "2012",
}