@article{Wojciechowska:2012,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "W kręgu problematyki pojęciowej sterującej historycznojęzykową narracją. Protokół jako gatunek - pojęcia pokrewne i powiązane",
  journal = "Poznańskie Spotkania Językoznawcze",
  number  = "tom XXIII",
  pages   = "259--272",
  year    = "2012",
}