@article{Bugajski:2013,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "Pragmatyka a lingwistyka normatywna",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "z. 4",
  pages   = "7--18",
  year    = "2013",
}