@article{Wojciechowska:2013,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "O wielostylowości w XIX-wiecznych protokołach zebrań",
  journal = "Stylistyka : Styl w kulturze - Style in Culture",
  number  = "nr XXII",
  pages   = "399--413",
  year    = "2013",
}