@article{Uździcka:2013,
  author  = "M. Uździcka",
  title   = ""Oblężenie i obrona Saragossy" Józefa Mrozińskiego a tradycja narracji heroicznej",
  journal = "Stylistyka : Styl w kulturze - Style in Culture",
  number  = "nr XXII",
  pages   = "47--63",
  year    = "2013",
}