@article{Kruk:2006,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Echa poznańskiego czerwca 1956 roku w prasie niemieckiej",
  journal = "Przegląd Zachodni",
  number  = "nr 3",
  pages   = "197--207",
  year    = "2006",
}