@article{Kruk:2005,
  author  = "A. Kruk",
  title   = ""Stosunki polsko-niemieckie w 60 lat po zakończeniu II wojny światowej" - konferencja z dnia 7 X 2005 r. w Instytucie Zachodnim w Poznaniu",
  journal = "Przegląd Politologiczny",
  number  = "nr 3",
  pages   = "145--147",
  year    = "2005",
}