@article{Kruk:2012,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Liberałowie w Parlamencie Europejskim",
  journal = "Rocznik Integracji Europejskiej",
  number  = "nr 6",
  pages   = "301--311",
  year    = "2012",
  note    = "[brak afiliacji UZ]",
}