@article{Kruk:2012,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Niemieckie dylematy wobec wojny w Afganiztanie",
  journal = "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego",
  number  = "2011/2012",
  pages   = "229--241",
  year    = "2012",
  note    = "[brak afiliacji UZ]",
}