@article{Kaczor:2014,
  author  = "M. Kaczor and A. Narolska",
  title   = "Od "piołunowej kropli" do "piołunu cierpienia". O niektórych związkach wyrazowych w twórczości Elizy Orzeszkowej. Szkic językowo-historycznoliteracki",
  journal = "Literatura Ludowa",
  number  = "nr 2",
  pages   = "17--27",
  year    = "2014",
}