@article{Węgorowska:2013,
  author  = "K. Węgorowska",
  title   = "Karol Szymanowski, Bartu¶ Obrochta i "Harnasie" go¶ćmi uniwersyteckiej edukacji dialektologicznej",
  journal = "Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny",
  volume  = "t. 9-10",
  pages   = "175--194",
  year    = "2013",
}