@article{Kruk:2013,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Austria wobec integracji europejskiej",
  journal = "Rocznik Integracji Europejskiej",
  number  = "nr 7",
  pages   = "239--249",
  year    = "2013",
  note    = "[brak afiliacji UZ]",
}