@article{Kaczor:2014,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Etyka na łamach tygodników opiniotwórczych",
  journal = "Tarnowskie Studia Teologiczne",
  volume  = "tom 33",
  number  = "nr 1",
  pages   = "7--15",
  year    = "2014",
}