@article{Wojciechowska:2014,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Etos i obyczaj środowiskowy w świetle dokumentacji XIX-wiecznych towarzystw kobiecych",
  journal = "Rozprawy Komisji Językowej (Łódź)",
  volume  = "tom LX",
  pages   = "283--293",
  year    = "2014",
}