@article{Kruk:2014,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Wielokulturowość w Niemczech - perspektywa Bassama Tibi i Thillo Sarrazina",
  journal = "Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu",
  number  = "nr 1 (7)",
  pages   = "127--136",
  year    = "2014",
}