@article{Kruk:2015,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Polityka Niemiec wobec Ameryki Łacińskiej",
  journal = "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego",
  volume  = "vol. 9",
  number  = "nr 1",
  pages   = "94--104",
  year    = "2015",
}