@article{Kruk:2015,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze",
  journal = "Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Mniejszość niemiecka",
  number  = "nr 4",
  pages   = "107--116",
  year    = "2015",
}