@article{Kruk:2009,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Hans-Dietrich Genscher wobec rozszerzenia Unii Europejskiej",
  journal = "Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa",
  volume  = "r. II",
  number  = "nr 2 (4)",
  pages   = "76--81",
  year    = "2009",
}