@article{Uździcka:2015,
  author  = "M. Uździcka and R. Zarębski",
  title   = "Rola epistolografii w uniwersyteckim nauczaniu historii języka polskiego (na marginesie przygotowywanego nowego wyboru tekstów do historii języka polskiego)",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 7",
  pages   = "7--22",
  year    = "2015",
}