@article{Wojciechowska:2015,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Opozycja swój / obcy w zapiskach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z lat 1939-1945",
  journal = "Stylistyka : Różnorodność językowa a styl",
  volume  = "XXIV",
  pages   = "183--197",
  year    = "2015",
}