@article{Bugajski:2015,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "Kultura języka w internecie",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 9",
  pages   = "68--80",
  year    = "2015",
}