@article{Uździcka:2015,
  author  = "M. Uździcka",
  title   = "Ładne mówienie o nieładnej rzeczy. Przyczynek do źródeł polskich wzorów kulturowych w ujęciu stylowym i socjalnym",
  journal = "Stylistyka : Różnorodność językowa a styl",
  volume  = "XXIV",
  pages   = "299--317",
  year    = "2015",
}