@article{Kruk:2016,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "V Międzynarodowa konferencja naukowa "Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa" w 70. rocznicę wysiedleń ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944-1946 (Słupsk, 24-26 września 2015r.)",
  journal = "Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities",
  number  = "nr 5",
  pages   = "297--298",
  year    = "2016",
}