@article{Wojciechowska:2016,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "O komunikacji w kręgu familijnym Kossaków",
  journal = "Poradnik Językowy",
  number  = "nr 10",
  pages   = "33--44",
  year    = "2016",
}