@article{Kruk:2016,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Francuskie reakcje wobec problemu zjednoczenia Niemiec po II wojnie światowej",
  journal = "Rocznik Integracji Europejskiej",
  number  = "nr 10",
  pages   = "275--290",
  year    = "2016",
}