@article{Bugajski:2016,
  author  = "M. Bugajski",
  title   = "O tradycji kultury języka",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 2",
  pages   = "339--341",
  year    = "2016",
}