@article{Wojciechowska:2016,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title   = "Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - geneza, cele i obchody święta",
  journal = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  number  = "nr 2",
  pages   = "421--423",
  year    = "2016",
}