@article{Kaczor:2016,
  author  = "M. Kaczor",
  title   = "Struktura znaczeniowa leksemu "pycha". Szkic językowy na podstawie współczesnych debat publicznych",
  journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo",
  volume  = "XII",
  pages   = "107--120",
  year    = "2016",
}