@article{Kruk:2017,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "Kryzys migracyjny z perspektywy premierów niemieckich krajów związkowych",
  journal = "Bezpieczeństwo : Teoria i Praktyka",
  number  = "nr 1",
  pages   = "143--156",
  year    = "2017",
}