@article{Kruk:2017,
  author  = "A. Kruk",
  title   = "FDP w wyborach w krajach związkowych Republiki Federalnej Niemiec po 2013 roku",
  journal = "Facta Simonidis. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu",
  number  = "nr 1",
  pages   = "89--106",
  year    = "2017",
}